BOŽIĆNI KONCERT U ČITOVNICI

17.12.2013.

18.12.2013 u 19.00 Učenici glazbene škole Josip Hatze održati će Božićni koncert u Čitovnici.
Polaznici glazbene škole Jospi Hatze održati će već tradicionalni Božićni koncert u starogradskoj Čitovnici pod ravnanjem profesora Viktoria Vulas (klavir), Lukija Gamulina (truba), Tome Domančića (klavir), Vojane Jurić (klavir) i Gorana Cetinić Koča (gitara).
Program:
1. Ivana Šerić (2.raz.), klavir, W.Gillock: "Queens minuet"
2. Korina Stančić (2.raz.), klavir, W.Gillock:"Summertime blues"
3. Mateja Dulčić (2.raz.), klavir, R.Schumann:"Vojnički marš"
4. Peroslav Škarpa (2. raz.), truba, S.Bolotin: "Minijatura"
5. Martina Škarpa (2.raz), klavir, P.I.Čajkovski: "Starofrancuska"
6. Noemi Dužević (2.raz.), klavir, J.Vanhal: "Sonatina"

7. Josipa Ivanković (3.raz), klavir, B.Bjelinski: "Kukavica"
8. Vinko Lučić Lavčević (3.raz.), truba, H.Vandercook: "Lyra"
9. Nives Ivanković (3. raz.), klavir, P.Book: "Fandango"
10. Zlata Bačić (3.raz.), klavir, J.S.Bach: "Menuet"
11. Dora Sansević (3.raz.), klavir, J.S.Bach: "Mali preludij"

12. Rino Plančić (4.raz.), truba, H.Purcell: "Trumpet tune"
13. Iris Bogdanić (4.raz.), klavir, M.Clementi: "Sonatina u C-duru"
14. Loris Tadić (4.raz.), klavir, J.S.Bach: "Mali preludij"
15. Ena Plančić (4.raz.), klavir, M.Clementi: "Sonatina u F-duru"
16. Toni Petrić (5.raz.), truba, J.Grgasević: "Ples"
17. Juraj Bogdanić (5.raz.), truba, J.Grgasević: "Igrajmo se"
18. Luka Tadić (6.raz.), klavir, B.B.Bentley: "Jesen"
19. Josip Vlainić (6.raz.), gitara, J.A.Logy: "Aria i Capriccio"
20. Martina Novak (6.raz), klavir, F.Chopin: "Valcer"
21. Toni Sansević (6.raz), truba,
Božićne: "We wish you a Marry Christmas"
"Zvončići"
22. Tomislav Petar Dužević: (6.raz), truba,
Božićne: "Adeste Fideles"
"Deck the Halls"


01.10.2017.

VOZNI RED AUTOBUSA

Vozne redove autobusa na otoku Hvaru za period od 01.11.2017. - 18.04.2018. možete provjeriti u nastavku.

23.08.2017.

NOVA INTERNET STRANICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA STAROGA GRADA

Obavještavamo vas da novu internet stranicu Turističke zajednice grada Staroga Grada možete pogledati na: www.stari-grad.eu

22.06.2017.

VOZNI RED BRODOVA I KATAMARANA

Vozni red brodova i katamarana na otok i sa otoka Hvara možete pogledati u nastavku.
Share |