JAVNI POZIV!!!

04.02.2014.

Splitsko-dalmatinska županija objavljuje JAVNI POZIV udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2014. godinu.
I. Programom se odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.

II. Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:
1.) sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi);
2.) sufinanciranje udruge( troškovi provođenja određenog projekta);
3.) izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu;
4.) druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije, odnosno projekta udruge.

III. Potrebna dokumentacija :
1. popunjen obrazac MS/1
2. dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva ( osim TZ)
3. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi.
4. Pismo potpore lokalne turističke zajednice

IV. Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama preporučenom pošiljkom na adresu: Domovinskog rata 2, 21000 Split ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije( prizemlje), Domovinskog rata 2, Split.

V. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u javnom glasilu.

VI. Obrazac zahtjeva MS/1 može se preuzeti u Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, prizemlje soba br. 4, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati ili na Internet stranici www.dalmacija.hr.

VII. Nepotpune prijave i one koje stignu izvan zadanog roka, neće se ni uzimati u obzir.

VIII. Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX. O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.

Natječaj je objavljen na stranicama Županije Splitsko-dalmatinske 03. veljače 2014 i otvoren je 30 dana od dana objave.

Više o natječaju te potrebne obrazce  možete vidjeti ovdje.


01.10.2017.

VOZNI RED AUTOBUSA

Vozne redove autobusa na otoku Hvaru za period od 01.11.2017. - 18.04.2018. možete provjeriti u nastavku.

23.08.2017.

NOVA INTERNET STRANICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA STAROGA GRADA

Obavještavamo vas da novu internet stranicu Turističke zajednice grada Staroga Grada možete pogledati na: www.stari-grad.eu

22.06.2017.

VOZNI RED BRODOVA I KATAMARANA

Vozni red brodova i katamarana na otok i sa otoka Hvara možete pogledati u nastavku.
Share |