KRAJOBRAZNI PLAN STAROGRADSKOG POLJA

06.11.2013.

Na Studiju krajobrazne arhitekture Agronomskog fakulteta u Zagrebu, u sklopu kolegija "Uređenje ruralnog krajobraza" voditeljice prof.dr.sc. Branka Aničić, ove godine radi na izradi krajobraznog plana Starogradskog polja. U sklopu nastave predviđen je terenski obilazak u terminu od 8. - 10. studenog 2013. (14 studenata i 6 nastavnika). Terenska nastava uključuje obilazak, ali i susret više stručnjaka koji će protumačiti problematiku Polja.
U Starogradskom polju, Stari Grad, Hvar, od 08.11 – 10.11.2013 izvoditi će se terenska nastava pod vodstvom dr. sc. Goran Andlar Ostali voditelji: prof.dr.sc. Branka Aničić, doc.dr.sc. Petra Pereković, Filip Šrajer, mag.ing.arch., Višnja Šteko, mag.ing.prosp.arch., Dora Tomić, mag.ing.prosp.arch.
Sudionici radnog skupa: Sara Popović, mag.archeol. , kustos – vježbenik, arheolog u Muzeju Starog Grada, Filip Šrajer, mag.ing.arch., udruga Dragodid, Suhozid.hr, mr.oec. Frančesko Duboković, ravnatelj Agencije za upravljanje Starogradskim poljem, mr.sc. Stanislav Štambuk, viši stručni savjetnik u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi
Na Studiju krajobrazne arhitekture (Agronomskog fakulteta u Zagrebu) u sklopu kolegija Uređenje ruralnog krajobraza (voditeljice prof.dr.sc. Branka Aničić) ove godine se radi na izradi krajobraznog plana Starogradskog polja.
Prodor urbanog načina života i deagrarizacije te posljedično kriza tradicionalnog ruralnog prostora vidljiva je u napuštanju obrade zemljišta, širenju šumske vegetacije i urbanizaciji. Propadanje organske cjelovitosti između naselja i okolnog prostora dovodi do gubitka prostorne i kulturne prepoznatljivosti kao jednog od ključnih elemenata lokalnog, regionalnog i nacionalnog identiteta. S druge pak strane osuvremenjivanje poljoprivredne proizvodnje, okrupnjavanjem proizvodnih jedinica dovodi do negativnih posljedica za vizualne, kulturne i ekološke značajke krajobraza.
Krajobrazni plan ima za cilj pomiriti interese zaštite krajobraza (krajobraznih vrijednosti) i razvojnih planova, odnosno omogućiti preuređenje agrarnog prostora uz usuglašavanje ekonomsko-tehnoloških, kulturnih i ekoloških vidika. Zbog svoje naglašene kulturno-povijesne vrijednosti i iz njega proizašle izrazite osjetljivosti prostora, Starogradsko polje izabrano je kao studijski poligon za izradu krajobraznog plana.

CILJEVI TERENSKE NASTAVE:

• Komunikacija s lokalnim stručnjacima
• Obilazak Starogradskog polja, uočavanje i usporedba stanja s kartografskim prikazima (ortofoto karte, HOK karte)
• Provjera identificiranih krajobraznih tipova i uzoraka, te podataka o korištenju zemljišta, strukturi parcelacije, prometnicama,vodama
• Prikupljanje fotodokumentacije i izrada skica
• nventarizacija suhozidnih objekata (trimovi i ostali vrijedni objekti)
• Bilježenje zapažanja o krajobraznim obilježjima, o vizualnim i percepcijskim aspektima prostora, dominantnim krajobraznim elementima, stanju krajobraza te osjetljivosti prostora na promjene
• Provođenje intervjua
Terenska nastava izvoditi će se u Starogradskom polju, Stari Grad, Hvar, od 08.11 – 10.11.2013 pod vodstvom i u suradnji: dr. sc. Goran Andlar Ostali voditelji: prof.dr.sc. Branka Aničić, doc.dr.sc. Petra Pereković, Filip Šrajer, mag.ing.arch., Višnja Šteko, mag.ing.prosp.arch., Dora Tomić, mag.ing.prosp.arch.
Sudionici radnog skupa: Sara Popović, mag.archeol. , kustos – vježbenik, arheolog u Muzeju Starog Grada, Filip Šrajer, mag.ing.arch., udruga Dragodid, Suhozid.hr, mr.oec. Frančesko Duboković, ravnatelj Agencije za upravljanje Starogradskim poljem, mr.sc. Stanislav Štambuk, viši stručni savjetnik u Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi.
 01.10.2017.

VOZNI RED AUTOBUSA

Vozne redove autobusa na otoku Hvaru za period od 01.11.2017. - 18.04.2018. možete provjeriti u nastavku.

23.08.2017.

NOVA INTERNET STRANICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA STAROGA GRADA

Obavještavamo vas da novu internet stranicu Turističke zajednice grada Staroga Grada možete pogledati na: www.stari-grad.eu

22.06.2017.

VOZNI RED BRODOVA I KATAMARANA

Vozni red brodova i katamarana na otok i sa otoka Hvara možete pogledati u nastavku.
Share |