PODNOŠENJE PRIJAVA TURISTIČKOJ INSPEKCIJI

03.01.2014.

Od 01.01.2014. godine turistički inspektori djelovati će u sastavu Ministarstva turizma.
Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 148/13), od 1. siječnja 2014. godine, turistički inspektori u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu djeluju u sastavu Ministarstva turizma.
Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora možete dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu: inspekcija@mint.hr, ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom „za turističku inspekciju“.


01.10.2017.

VOZNI RED AUTOBUSA

Vozne redove autobusa na otoku Hvaru za period od 01.11.2017. - 18.04.2018. možete provjeriti u nastavku.

23.08.2017.

NOVA INTERNET STRANICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA STAROGA GRADA

Obavještavamo vas da novu internet stranicu Turističke zajednice grada Staroga Grada možete pogledati na: www.stari-grad.eu

22.06.2017.

VOZNI RED BRODOVA I KATAMARANA

Vozni red brodova i katamarana na otok i sa otoka Hvara možete pogledati u nastavku.
Share |