USKRSNI KONCERT

09.04.2014.

Glazbena škola Josipa Hatzea, Dislocirani odjel Stari Grad- Hvar - Jelsa organizira Uskrsni koncert, koji će se održati u četvrtak, 10. travnja 2014. godine u Hrvatskom domu (Čitovnici) s početkom u 19:30 h.
Na ovogodišnjem Uskrsnom koncertu nastupiti će:
1. Leonarda Božiković (1.raz), klavir, I.Berković: "Etida u e-moll-u"
2. Noemi Dužević (2.raz), klavir, R.Schumann: "Bagatela"
3. Peroslav Škarpa (2.raz), truba, G.F.Handel: "Conquering Comes"
4. Mateja Dulčić (2.raz), klavir, R.Schumann: "Divlji Jahač"
5. Juraj Fran Jendek (2.raz), gitara, L.Brouwer: "Estudio Sencillo 1"
6. Korina Stančić (2.raz:), klavir, J.S.Bach: "Musette"
7. Nevena Pehar (2.raz), klavir, A.Gedike: "Ples"
8. Martina Škarpa (2.raz), klavir, Schmitt: "Sonatina
9. Vinko Lučić Lavčević, 3.raz, truba, narodn: "Good Humour"
10. Dora Sansević, (3.raz), klavir, L.Van Beethoven: "Za Elizu"
11. JosipaIvanković, (3.raz), klavir, J.S.Bach: "Poloneza u g-moll-u"
12. Nives Ivanković, (3.raz), klavir, J.S.Bach: "Preludij u g-moll-u"
13. Iris Bogdanić, (4.raz), klavir, J.S.Bach: "Mali preludij u g-moll-u"
14. Rino Plančić, (4.raz), truba, J.Grgasović: "Igrajmo se"
15. Ena Plančić, (4.raz), klavir, J.S.Bach: "Mali preludij u d-moll-u"
16 . Juraj Bogdanić, (5.raz), truba, J.Grgasović: "Pijetao"
17. Toni Petrić, (5.raz), truba, J.Grgasović: "Ples"
18. Luka Tadić, (5.raz), klavir, J.Curry: "Mandus"
19. Toni Sansević, (6.raz), truba, J.S.Bach: "Siciliana"
20. Martina Novak, (6.raz), klavir, F.Mendelssohn: "Pjesma bez riječi"
21. Tomislav Petar Dužević, (6.raz), truba, V.Cook: "Arcturus"

Nastavnici: Viktoria Vulas (SG);br:2,4,6,8,10,13,15,18,20.
Luki Gamulin (SG);br:3,9,14,16,17,19,21.
Tomi Domančić (HV);br:11,12.
Vojana Salamunić (JL);br:1,7.
Goran Cetinić Koča (JL);br:5.

Sretan Uskrs žele Vam učenici i djelatnici GŠ Josip Hatze, DO Stari Grad - Jelsa -Hvar.
01.10.2017.

VOZNI RED AUTOBUSA

Vozne redove autobusa na otoku Hvaru za period od 01.11.2017. - 18.04.2018. možete provjeriti u nastavku.

23.08.2017.

NOVA INTERNET STRANICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA STAROGA GRADA

Obavještavamo vas da novu internet stranicu Turističke zajednice grada Staroga Grada možete pogledati na: www.stari-grad.eu

22.06.2017.

VOZNI RED BRODOVA I KATAMARANA

Vozni red brodova i katamarana na otok i sa otoka Hvara možete pogledati u nastavku.
Share |