USKRSNI KONCERT

15.03.2013.

Glazbena škola Josipa Hatzea održat će u utorak, 19. ožujka, USKRSNI KONCERT u prostorijama Hrvatskog doma (Čitovnice) s početkom u 19:30 h.

Glazbena škola Josipa Hatzea, Dislocirani odjeli Stari Grad -Jelsa-Hvar održat će u utorak, 19. ožujka, USKRSNI KONCERT u prostorijama Hrvatskog doma (Čitovnice) s početkom u 19:30 h.
Na koncertu će nastupiti:

1. Noemi Dužević (1.raz.), klavir: Filipp: "Uspavanka"
2. Vjekoslav Borčić (1.raz.), klavir: Nikolaev: "Komad"
3. Toni Novak (1.raz.), klavir: Nikolaev: "Etida"
4. Peroslav Škarpa (1.raz.), truba: L.Gamulin: "Skakavac"
5. Antun Ostojić (1.raz.), klavir: "Etida"
6. Ivana Šerić (1.raz.), klavir: "Pjesmica"
7. Martina Škarpa (1.raz), klavir: Ž.Arman: "Ples"
8. Mateja Dulčić (1.raz.), klavir: E.Gnesina: "Etida"
9. Korina Stančić (1.raz.), klavir: E.Gnesina: "Etida"
10. Vinko Lučić Lavčević (2.raz.), truba: H.Purcell: "Trumpet
tune"
11. Dea Petrić (2.raz.), klavir:A.Gedike: "Tanec"
12. Maria Mažar (2.raz.), klavir: L.Mozart: "Menuet"
13. Zlata Bačić Bufalo (2.raz.), klavir: C.Reinecke: "Sonatina"
14. Dora Sansević (2.raz.), klavir: R.Schumann: "Divlji jahač"
15. Rino Plančić (3.raz), truba: S.Bolotin: "Minijatura"
16. Ena Plančić (3.raz.), klavir: J.S.Bach: "Menuet"
17. Anamaria Cvitić (3.raz.), klavir: K.Czerny: "Etida"
18. Juraj Bogdanić (4.raz.), truba: J.de Hann: "Credo"
19. Iris Bogdanić (3.raz.), klavir: G.F.Handel: "Mala serenada"
20. Toni Sansević (5.raz.), truba: J.J.Mouret: "Rondo"
21. Luka Tadić (4.raz.), klavir: P.I.Čajkovski: "Valcer"
22. Tomislav Petar Dužević (5.raz.), truba: G.F.Handel:
"Sarabande"
23. Martina Novak (5.raz.), klavir: P.I.Čajkovski: "Slatko
sanjarenje"

Nastavnici:

Viktoria Vulasbr.1,7,8,9,11,12,13,14,16,17,19,21,23. (SG)
Luki Gamulin br.4,10,15,18,20,22. (SG)
Vojana Salamunić br.5,6. (JL)
Tomi Domančić br.2,3. (HV)01.10.2017.

VOZNI RED AUTOBUSA

Vozne redove autobusa na otoku Hvaru za period od 01.11.2017. - 18.04.2018. možete provjeriti u nastavku.

23.08.2017.

NOVA INTERNET STRANICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA STAROGA GRADA

Obavještavamo vas da novu internet stranicu Turističke zajednice grada Staroga Grada možete pogledati na: www.stari-grad.eu

22.06.2017.

VOZNI RED BRODOVA I KATAMARANA

Vozni red brodova i katamarana na otok i sa otoka Hvara možete pogledati u nastavku.
Share |